0938 177 763

NHANG TRẦM CÓ TĂM

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

VÒNG GỖ SƯA

 Trầm hương là do hương trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên thân cây Dó hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương ấy… Được hun đúc qua thời gian bởi đất, nước, nắng, gió và các điều kiện tự nhiên đặc biệt khác.

Xem thêm

Tin tức

Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Với mục đích đem những giá trị nghệ thuật nhân văn tới với khán giả, Trầm hương Thiên Trang đã tổ chức chuỗi Workshop Nghệ Thuật & Trầm Hương. Trong không gian được thiết kế tinh tế, kín đáo và thoải...
Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Với mục đích đem những giá trị nghệ thuật nhân văn tới với khán giả, Trầm hương Thiên Trang đã tổ chức chuỗi Workshop Nghệ Thuật & Trầm Hương. Trong không gian được thiết kế tinh tế, kín đáo và thoải...
Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Tiệc trà Mùa Thu: Thưởng Trầm Hương – Nghe Cổ Cầm

Với mục đích đem những giá trị nghệ thuật nhân văn tới với khán giả, Trầm hương Thiên Trang đã tổ chức chuỗi Workshop Nghệ Thuật & Trầm Hương. Trong không gian được thiết kế tinh tế, kín đáo và thoải...

Trầm Hương Tài Phủ